PŮSOBENÍ EP ENERGY V ENERGETICKÉM SEKTORU

EP ENERGY je kompletně vertikálně integrovaná energetická utilita.

Základní údaje EP ENERGY z energetického sektoru

Dodávky tepla v ČR

13 359 TJ

Dodávky tepla ročně celkem (včetně Maďarska)

19 618 TJ

Výroba elektřiny celkem

3,0 TWh

Celkový instalovaný tepelný výkon

4723 MWt

Celkový instalovaný elekrický výkon

1220 MWe

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům

2,9 TWh

Dodávky plynu koncovým zákazníkům

2,1 TWh

Výroba elektřiny z OZE

42 GWh