PŮSOBENÍ EP ENERGY V ENERGETICKÉM SEKTORU

EP ENERGY je kompletně vertikálně integrovaná energetická utilita.

Základní údaje EP ENERGY z energetického sektoru – 2019

Dodávky tepla v ČR

13 359 TJ

Výroba elektřiny celkem

3,0 TWh

Celkový instalovaný tepelný výkon

4 723 MWt

Celkový instalovaný elekrický výkon

1 220 MWe

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům

7,0 TWh

Dodávky plynu koncovým zákazníkům

2,7 TWh

Výroba elektřiny z OZE

42 GWh