PŮSOBENÍ EP ENERGY V ENERGETICKÉM SEKTORU

EP ENERGY je kompletně vertikálně integrovaná energetická utilita.

 

 

Základní údaje EP ENERGY z energetického sektoru

Dodávky tepla v ČR

19 193 TJ

Dodávky tepla ročně celkem (včetně Německa)

19 943 TJ

Těžba hnědého uhlí (*)

20,4 mil. tun

Výroba elektřiny celkem (**)

8,5 TWh

Celkový instalovaný výkon pro výrobu tepla

4543 MWt

Celkový instalovaný výkon pro výrobu elektřiny (**)

1745 MWe

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům

2,1 TWh

Dodávky plynu koncovým zákazníkům /dceřiná firma EPET/   (+)

2,1 TWh

Obchod s elektřinou

13,2 TWh

Obchod s plynem

4,3 TWh

Výroba elektřiny z OZE

38,7 GWh