Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek

Pražská teplárenská a. s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČO 45273600 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 jako zástupce sdružení zadavatelů – Elektrárny Opatovice, a.s., United Energy, a.s., Plzeňská energetika a.s., Severočeská teplárenská, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. a PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. (dále jen zadavatel) vyzývá zájemce k podání nabídky na zakázku „Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních pomůcek“. Výběrové řízení se uskuteční formou e-aukce.

Zakázka řeší dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek kupujícím – členům sdružení zadavatelů průběžně v období jednoho roku od data podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, a to formou dílčích dodávek dle průběžných aktuálních objednávek kupujících. Každý člen sdružení zadavatelů si uzavírá s vítězným uchazečem samostatnou smlouvu.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru – pozvánce k výběrovému řízení.

Kontaktní osoba:

Iveta Barešová, specialista veřejných zakázek

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

tel.: +420 266 75 2740, mobilní tel.: +420 731 535 791

e-mail: ibaresova@ptas.cz, www.ptas.cz