Rozvody strukturované kabeláže a napájení v 5. + 6. patře objektu

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. vypsala dne 19.6.2014 výběrové řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce. Přístupový klíč pro stažení potřebných informací a zadávacích podmínek bude uchazečům zaslán na vyžádání.

Jedná se o  zakázku na zhotovení díla – provedení souboru prací, dodávek a služeb , v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „První Mostecká a.s. – rozvody strukturované kabeláže a napájení v 5. + 6. patře objektu“ a dle zadávacích podmínek.

Předmětem plnění je provedení rozvodů strukturované kabeláže a napájení pracovišť výpočetní techniky v 5. a 6. patře stávajícího objektu společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. a napojení rozvodů SK na stávající síť

Zadávací kolo, ve kterém účastníci musí vložit své nabídky včetně ceny, končí dne 7. 07. 2014 v 11:00.

Samotná aukce se uskuteční dne 10. 7. 2014 v 10:00 hodin.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto výběrového řízení, pošlete kontaktní údaje (dle OR – název firmy, adresa, IČO a spojení na kontaktní osobu – e-mail, tel., mobil) na kontaktní ososu:

Bc. Věra Hašková

e-mail: haskova@prvnimostecka.cz

tel: 702 019 328