Přesun dodavatelské sekce z webu EP ENERGY na doménu www.epholding.cz / Supplier web section migration from EP ENERGY web to www.epholding.cz domain

Vážení dodavatelé,

dovolte nám Vás informovat, že od 1.3.2016 bude sekce „Výběrová řízení“ z domény EP ENERGY přesunuta do nově vytvořené sekce „Dodavatelé“ na webové stránce EP Holding na adrese (http://www.epholding.cz/dodavatele/). V souvislosti s touto změnou si Vás dále dovolujeme informovat o nutnosti změny RSS kanál adresy na (http://www.epholding.cz/feed/vyberova-rizeni/), abyste i nadále zůstali informováni o pořádaných nových výběrových řízeních.  /  Dear suppliers, let us inform you that starting from 1.3.2016, „Výběrová řízení“ section from EP ENERGY domain will be moved to newly developed section „Suppliers“ on EP Holding web page at the address (http://www.epholding.cz/en/suppliers/). In connection with this transition, we would like to also inform you that it is necessary to update RSS channel (http://www.epholding.cz/feed/vyberova-rizeni/) in order to stay updated about new tenders.