Horkovodní zdroj s čerpací stanicí v areálu teplárny Holešovice

Společnost Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00, vyhlašuje veřejnou zakázku v režimu jednacího řízení s uveřejněním, uveřejněnou zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek pod názvem „Horkovodní zdroj s čerpací stanicí v areálu teplárny Holešovice“ a evidenčním číslem zakázky 401652.

Veškeré informace týkající se této veřejné zakázky naleznete na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/29800bea-17cd-4392-8b2c-a5660aa84454