Dodávka litinových poklopů na investiční akce AFI Kolbenova a TN Stromovka

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Dodávka litinových poklopů na investiční akce AFI Kolbenova a TN Stromovka“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 01. 03. 2016 v 13:30.  Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 29.2.2016, 12:00 hod.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat písemně u kontaktní osoby zadavatele.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Zahrádka, specialista strategického nákupu
E- mail: petr.zahradka@termonta.cz
Tel.: +420 266 752 544, +420 739 347 190

DiS. Jiří Janoušek, vedoucí oddělení nákupu
E- mail: jiri.janousek@termonta.cz
Tel.: +420 266 752 557, 739 347 166