Dodávka asfaltového hydroizolačního pásu na akce TP 2015

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení na „Dodávka asfaltového hydroizolačního pásu na akce TP 2015“

Vyhlašovatel požaduje dodat: Pás těžky asfaltový BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) o množství 10 000 m2

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat písemně u kontaktní osoby zadavatele.

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Vepřek, specialista strategického nákupu
E- mail: tomas.veprek@termonta.cz
Tel.: +420 266 752 544, +420 739 347 190

DiS. Jiří Janoušek, vedoucí oddělení nákupu
E- mail: jiri.janousek@termonta.cz
Tel.: +420 266 752 557, 739 347 166