847 – Výměna ŘS monitorujících únik plynu v kanálech společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. (dokončení)

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. vypsala zakázku uveřejněnou dne 14.4.2014 . Klíč ke stažení bude uchazečům zaslán na vyžádání.

Akce je zaměřena na výměnu řídicích systémů (dále jen „ŘS“) monitorujících únik plynu v kanálech společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. včetně vytvoření nové vizualizace a komunikace v následujících lokalitách v Mostě:

1. Výměna ŘS ve výměníkové stanici VS901 (RM1),
2. Výměna ŘS ve výměníkové stanici VS904 (RM2),
3. Výměna ŘS ve výměníkové stanici VS903 (RM3),
4. Výměna ŘS ve výměníkové stanici VS28 (RM4),
5. Výměna ŘS ve výměníkové stanici VS801 a VS802 (RM5.1),
6. Výměna ŘS ve výměníkové stanici VS806 a VS807 (RM6),
7. Výměna ŘS ve výměníkové stanici VS701 (RM7)
.

Kompletní zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je umístěna (ke stažení) na stránkách https://vrepe.proe.biz.

Zadávací kolo, ve kterém účastníci musí vložit své nabídky včetně ceny, končí dne 30. 04. 2014 v 11:00hod.

 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ: Prohlídka předmětu plnění díla je stanovena na 23.4.2014. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. na vrátnici společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Stavbařů 32, Most (sídlo Zadavatele). Dotazy k předmětu plnění díla zodpoví zástupce Zadavatele: Ing. Pavel Komenda, investiční technik, e-mail: pavel.komenda@ue.cz, mobil 602 437 212, na základě písemného dotazu.

S pozdravem,

Ing. Monika Pailová

technický pracovník
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Stavbařů 32, Most, PSČ 434 01
Mobil: 724 132 972
E-mail: pailova@prvnimostecka.cz
Web: www.prvnimostecka.cz