Kompletní přehled výběrových řízení a veřejných zakázek všech společností

Vážení dodavatelé, od 1.3.2016 je sekce „Výběrová řízení“ z domény EP ENERGY přesunuta do nově vytvořené sekce „Dodavatelé“ na webové stránce EP Holding na adrese (www.epholding.cz/dodavatele/). V souvislosti s touto změnou si Vás dále dovolujeme informovat o nutnosti změny RSS kanál adresy na (www.epholding.cz/feed/vyberova-rizeni/), abyste i nadále zůstali informováni o pořádaných nových výběrových řízeních. Děkujeme.

Dear suppliers, let us inform you that starting from 1.3.2016, „Výběrová řízení“ section from EP ENERGY domain is moved to section „Suppliers“ on EP Holding web page at the address (www.epholding.cz/en/suppliers/). In connection with this transition, we would like to inform you that it is necessary to update RSS channel (www.epholding.cz/feed/vyberova-rizeni/?en=true) in order to stay updated about new tenders. Thank you.