United Energy

United Energy (UE) je významný výrobce elektrické energie a tepla v severočeském regionu. Provozuje zdroj v Komořanech (Most) o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe a tepelném výkonu 1076 MWt. Tepelnou energií zásobuje 35 tisíc bytů v Mostu a Litvínově, dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituce.

  

United Energy – Centralizované zásobování teplem (CZT)

 • vyrobenou tepelnou energii distribuuje společnost UNITED ENERGY prostřednictvím horkovodní soustavy centralizovaného zásobování teplem do Mostu a Litvínova 
 • většina tepelné energie je prodána do sekundárních sítí dalších distributorů tepla, jejichž prostřednictvím jsou zásobeny:
  • domácnosti obou měst (cca 34 tisíc) = 60 % odběru tepelné energie
  • objekty občanské vybavenosti (školky, školy, zdravotnická zařízení, úřady apod.) 
  • = 30 % odběru tepelné energie
  • výrobní a zpracovatelské podniky = 10 % odběru tepelné energie
 • celková délka tepelné distribuční sítě přesahuje 100 km potrubních rozvodů

 

ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE ZE SEKUNDÁRNÍCH SÍTÍ

 

 

Cena tepla United Energy v roce 2012

 • cena tepla UNITED ENERGY v roce 2012 : 321,94 Kč/GJ (bez DPH) = cena tepla, kterou zaplatí odběratelé teplárny Komořany společnosti Severočeská teplárenská, a.s. v roce 2012
 • nárůst ceny o 3,9 % oproti roku předchozímu:
  • meziroční nárůst ceny tepla je ovlivněn především nárůstem nákladů na pořízení paliva a předpokládaným úbytkem prodeje tepelné energie, způsobeným přijatými úspornými opatřeními ze strany odběratelů
  • na cenu pro konečné spotřebitele má také vliv navýšení sazby DPH z 10 % na 14 %
 • cena tepla ze Severočeské teplárenské, a.s. je cenou primární, za kterou teplo odebírají distribuční společnosti v Mostě a Litvínově

 

Více:

 

Externí odkazy:
Další důležité odkazy: