Pražská teplárenská

Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v České republice. Aktivity společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města Prahy a přilehlých oblastí. V Praze pokrývá téměř 25 % trhu s tepelnou energií a dodává teplo do více než 230 000 domácností, řady administrativních budov, průmyslových podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Pražská teplárenská provozuje celkem sedm tepelných zdrojů s celkovou instalovanou kapacitou 1 046 MWth. Základním zdrojem výroby tepla pro Pražskou teplárenskou soustavu (PTS) je Elektrárna Mělník I (EMĚ I) – provozovaná společností Energotrans, a.s., která je dceřinou společností ČEZ, a.s., pokrývající 90 % celkových dodávek tepla do PTS. Zdroje provozované Pražskou teplárenskou – zejména teplárna Malešice, teplárna Michle a výtopna Krč jsou využívány především k pokrytí zvýšené poptávky v průbehu zimní topné sezóny. Dále je odebíráno teplo také ze Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice).

Externí odkazy: