Pražská teplárenská

Společnost PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ (PTAS) je nejvýznamnější dodavatel tepelné energie v Praze. Dodává teplo pro 265 tisíc domácností, pro řadu průmyslových podniků, školy, instituce a další podnikatelské subjekty na území Hlavního města Prahy. Prostřednictvím vlastních tepelných rozvodů v celkové délce cca 700 km dodává zákazníkům ročně zhruba 14 PJ tepla. Pražská teplárenská vlastní a provozuje kogenerační zdroje s celkovým instalovaným výkonem pro výrobu elektřiny 132 MWe a kapacitou 1707 MWt pro výrobu tepla. Podíl EPH ve společnosti Pražská teplárenská činí 73 %.

 

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Počet domácností zásobovaných teplem 265 000
Počet tepelných zdrojů 39
Celkový instalovaný tepelný výkon 1 707 MWt
Celkový instalovaný elektrický výkon 132 MWe
Celková délka tepelných sítí 696 km
Celkový počet předávacích stanic 2 283

 

Více:

 
Externí odkazy:
 
Další důležité odkazy: