Plzeňská energetika

Plzeňská energetika (PE) je předním výrobcem tepla a elektřiny v západočeském regionu.Provozuje energetický zdroj o celkovém tepelném výkonu 440 MWt a celkovém instalovaném elektrickém výkonu 110 MWe. Plzeňská energetika zásobuje tepelnou energií zhruba 25 % všech odběratelů v Plzni, zejména průmyslové podniky.

 

POKLES MNOŽSTVÍ EMISÍ VYPOUŠTĚNÝCH DO OVZDUŠÍ
  SO2 Tuhé látky NOx
2009

3 877,29

49,09

719,16

2010

1 511,6

37,68 766,65
2011

1 446,5

26,45

625,91

strop 1 885 68 1 150

  

Více: 

 

Externí odkazy:

 

Další důležité odkazy: