Budapesti Erömü

Budapesti Erõmû je přední a moderní výrobce tepla a elektřiny v Budapešti o celkové kapacitě výroby tepla 1 401 MWth a elektřiny 396 MWe. Společnost Budapesti Erőmű pokrývá přibližně 55% trhu s tepelnou energií v Budapešti, který jako distributor kontroluje společnost FÖTAV (6,3 PJ ročně). Společnost rovněž pokrývá 3% celkové poptávky po elektřině v Maďarsku (téměř 1,4 TWh ročně). Společnost zásobuje hlavní město Maďarska již více než 100 let.

Základním cílem společnosti je výroba tepla a elektřiny z čistých energetických zdrojů, s nejvyšší možnou účinností a s minimálním dopadem na životní prostředí a to, spolehlivě a dlouhodobě. Díky nepřetržitému vývoji jsou teplo tak i elektřina vyráběny s vysokou účinností a při klesající úrovni nákladů. V současné době je objem emisí pětkrát nižší než před zahájením modernizačního programu.