Bioplyn

Alternative Energy

Bioplynová stanice v Bošanech na Slovensku je zařízení využívající nejmodernější technologie pro energetické zhodnocovaní biologicky rozložitelného odpadu. Výsledkem procesu je výroba elektrické a tepelné energie a výroba certifikovaných průmyslových hnojiv.

Více: