Obnovitelné zdroje

Skupina EP ENERGY zahrnuje obnovitelné zdroje s aktuální celkovou instalovanou kapacitou 19 MWe. Jedná se o větrné elektrárny, fotovoltaické zdroje a bioplynové elektrárny vyrábějící obnovitelnou energii v České republice a na Slovensku.

EP ENERGY v současné době pracuje na developmentu nových projektů obnovitelných zdrojů využívajících energii větru. Jedná se zejména o větrné parky v lokalitě Moldava v Krušných horách a lokalitě Chomutov.

Více: