EP Cargo

Společnost EP Cargo a.s si klade za cíl v maximální možné míře zefektivnit a zvýšit kvalitu přepravních služeb při přepravách komodit pro naše zákazníky. Společnost EP Cargo a.s. byla licencována jako železniční dopravce v roce 2010 a osvědčení dopravce o bezpečnosti část A a B ji bylo přiznáno téhož roku. Cílem EP Cargo je nabídnout zákazníkům a zájemcům o spolupráci z řad spedic, dopravců, výrobních závodů i jiných společností, spolupráci při realizaci dopravních potřeb.