STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) je multikomoditním dodavatelem energií na Slovensku. Vedle dodávek energií nabízí také komplexní řešení pro zvyšování energetické efektivity, optimalizaci spotřeby a energetický management. Vedle elektrické energie dodává svým zákazníkům také zemní plyn.

 

SSE kontroluje dceřiné společnosti s kapacitami na výrobu elektrické energie, pro pokrytí špiček spotřeby elektřiny v průběhu dne a disponuje také vlastními solárními zdroji na výrobu elektrické energie.

 

Prostřednictvím své dceřiné společnosti SSE Distribúcia, a.s. je SSE druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku. Provozuje elektrickou distribuční síť v celkové délce 33 400 km. Dodává elektřinu pro více než 700 tisíc domácností v regionu středního a části západního Slovenska. EPH drží v SSE 49% majetkový podíl s manažerskou kontrolou společnosti.

www.sse.sk