STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (SSE) je multikomoditním dodavatelem energií na Slovensku. Vedle dodávek energií nabízí také komplexní řešení pro zvyšování energetické efektivity, optimalizaci spotřeby a energetický management. V roce 2019 dodala společnost koncovým odběratelům elektrickou energii v objemu 4,1 TWh a 0,6 TWh zemního plynu.

SSE kontroluje dceřiné společnosti s kapacitami na výrobu elektrické energie, pro pokrytí špiček spotřeby elektřiny v průběhu dne a disponuje také vlastními solárními zdroji na výrobu elektrické energie.

Prostřednictvím své dceřiné společnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. je SSE také druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku. Provozuje elektrickou distribuční síť v celkové délce 34 600 km. Dodává elektřinu víc než 760 tisícům zákazníků v regionu středního a části západního Slovenska. EPH drží v SSE 49% majetkový podíl s manažerskou kontrolou společnosti.

Externí odkazy: