Zpráva o hospodářských výsledcích za první tři čtvrtletí 2013 byla revidována

28.1.2014

EP Energy,  a.s. (dále jen “ EP Energy “ ) oznamuje, že vydala upravenou zprávu o hospodářských výsledcích společnosti za první tři čtvrtletí roku 2013. Původní zpráva byla publikována v listopadu 2013. Revidovaná zpráva je umístěna na internetových stránkách společnosti EP Energy (www.epenergy.cz).  Zpráva byla revidována, aby reflektovala úpravy účetní závěrky za období devíti měsíců (do 30. září 2013), k nimž došlo v důsledku následné prověrky, a aby odrážela dokončení akvizic, které byly finalizovány po konci třetího čtvrtletí. Aktualizovány jsou oblasti Risk factors, Management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations, doplněny jsou pro forma finanční výkazy a vybrané finanční výkazy společnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

Pro více informací kontaktujte:

Tomáš Miřacký

Investor Relations

EP Energy a.s.

Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1

T: +420 232 005 246

F: +420 232 005 400

investorrelations@epenergy.cz

Upozornění

Tato tisková zpráva slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje prospekt nebo nabídku k prodeji ani žádost o výzvu k nabídce koupit jakékoli cenné papíry ve Spojených státech amerických nebo v jakékoli jiné jurisdikci. Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány podle Zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 (1933 Securities Act), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech“), a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace nebo bez příslušné výjimky z registrace podle Zákona o cenných papírech.