VÝSLEDKY SKUPINY EP ENERGY PRO ROK 2018

9.4.2019

V roce 2018 dosáhla skupina EP Energy tržeb ve výši 1 838 mil. EUR při „Adjusted EBITDA“ 327 mil. EUR. „Jsem spokojen s výsledky za rok 2018, které jsou robustní a stabilní, což opět dokazuje předvídatelnost provozování dlouhodobě kontrahovaných a/nebo regulovaných aktiv,“ uvedl v reakci na dosažené výsledky Tomáš David, předseda představenstva EP Energy.

 

Obchodní výsledky a celkový profil skupiny zůstaly srovnatelné s předchozím obdobím.  Účetní výsledky byly ovlivněny zejména časovým zpožděním SOT plateb a změnou rozsahu skupiny:

  • Účtování o náhradě ztrát vyplývajících z dotací vyplacených skupinou SSE výrobcům energie z obnovitelných zdrojů, které jsou skupině SSE kompenzovány se zpožděním. Jedná se o dočasný rozdíl v EBITDA, kde je dle současné legislativy předpoklad vyrovnání v následujících letech.
  • Snížení hodnoty aktiv evidovaných Plzeňskou energetikou před jejím prodejem, prodej nevyužívaných aktiv (především pozemků) v letech 2017 a 2018 a prodej Plzeňské energetiky 9. května 2018. Ve všech případech se jednalo o jednorázové vlivy.

 

Více podrobností naleznete v prezentaci „EP Energy Presentation FY2018“.