VÝSLEDKY SKUPINY EP ENERGY PRO ROK 2017

29.3.2018

Za rok 2017 dosáhly konsolidované tržby společnosti EP Energy, a.s. 1 833 milionů eur, IFRS konsolidovaný ukazatel EBITDA činil 380 milionů eur, což je o 30 % více než v roce 2016.

Segment Heat Infra vygeneroval tržby ve výši 555 milionů eur, přičemž ukazatel EBITDA dosáhl 153 milionů eur, tedy o 8 milionů eur více než v předchozím roce. Lepší výsledky vyplývají převážně z nárůstu tržních cen elektřiny a vyššího odběru tepla díky pozitivnímu vlivu počasí. Vyšší odběry tepla byly částečně kompenzovány výpadkem dodávek tepla kvůli prodeji Pražské teplárenské LPZ obsahující skupinu nestrategických teplárenských aktiv (prodej v červnu 2016). V prosinci 2017 EP Energy úspěšně dokončila nákup menšinového podílu v Pražské teplárenské  od Hlavního města Prahy, čímž došlo ke zvýšení podílu skupiny u tohoto strategického aktiva na 98 %.

Segment Power Distribution and Supply dosáhl tržeb ve výši 1 425 milionů eur a ukazatel EBITDA dosáhl výše 223 milionů eur, což představuje nárůst o 74 milionů eur. Výsledek pozitivně ovlivnila kompenzace ztrát vykázaných skupinou SSE v důsledku subvencí, které vyplácí výrobcům energie z obnovitelných zdrojů, a které jsou kompenzovány se zpožděním.

Segment Renewables je ve srovnání s předchozími dvěma segmenty výrazně menší pokud jde o instalovaný výkon a výslednou ekonomickou výkonnost, zůstává však důležitou součástí našeho diverzifikovaného portfolia.

V červnu 2017 společnost Fitch potvrdila rating skupiny EP Energy Group na BB+ se stabilním výhledem.

Úplné znění reportu a detailní přehled výsledků naleznete zde: www.epenergy.cz/investori/reports/rok2017-2/