HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI EP ENERGY ZA ROK 2015

29.4.2016

Za rok 2015 dosáhly pro forma konsolidované tržby společnosti EP Energy, a.s. (dále jen EP Energy) výše 2 109 mil. eur, tedy přibližně  57,5 miliard Kč, ukazatel pro forma adjusted EBITDA činil 347 mil. eur (9,5 miliard Kč). IFRS konsolidovaný ukazatel EBITDA byl ve výši 331 mil. Eur (9 miliard Kč), což je 17% nárůst oproti roku 2014.

Výsledky segmentu Těžba uhlí, včetně elektráren Buschhaus a Schkopau, nebyly zahrnuty do celkové výše ukazatele EBITDA, příslušná aktiva byla letos prodána do mateřské společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH) a jejich provozní aktivity jsou prezentovány jako ukončené pro oba roky 2015 i 2014 (pro srovnávací účely).

V prosinci 2015 EP Energy rozšířila své teplárenské portfolio o aktiva v  Maďarsku, kde skupina dokončila akvizici více než 95% podílu ve společnosti Budapesti Erömü. Tyto teplárny pokrývají přibližně 60% celkové spotřeby tepla v Budapešti.

Úplné znění reportu a detailní přehled výsledků naleznete zde:

www.epenergy.cz/investori/reports/rok2015/