HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI EP ENERGY ZA ROK 2013

30.4.2014

Za rok 2013 dosáhly pro forma konsolidované tržby výše 2 588 mil. eur (přibližně 67,2 miliardy Kč), ukazatel pro forma adjusted EBITDA činil 496 mil. eur (12,9 miliardy Kč). Pro forma zobrazuje výsledky Stredoslovenské energetiky, a.s. za rok 2013, a dále v případě EBITDA jsou zohledněné vybrané nepeněžní vlivy. Konsolidované tržby dle mezinárodních účetních standardů IFRS roku 2013 byly ve výši 1 874 mil. eur (48,7 miliardy Kč), konsolidovaný ukazatel IFRS EBITDA dosáhl 384 mil. eur (10 miliard Kč) a čisté konsolidované zadlužení činilo 1 159 mil. eur (31,8 miliardy Kč).

Mateřská společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) dokončila akvizici společnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (49% podíl s manažerskou kontrolou). Toto aktivum bylo následně převedeno do EP Energy (prosinec 2013). Zároveň EP Energy dokončila koncem roku 2013 akvizici elektrárny Buschhaus a dolu Schöningen.