HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI EP ENERGY ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2014

28.11.2014

Za první tři čtvrtletí roku 2014 dosáhly konsolidované tržby výše 1,658 mil. eur a konsolidovaný ukazatel EBITDA výše 271 mil. eur. Pro-forma konsolidované tržby činily 2,357 mil. eur a pro-forma adjusted EBITDA (EBITDA zahrnující plně konsolidované výsledky Stredoslovenské energetiky za posledních dvanáct měsíců, dále upravené o vybrané nepeněžní operace) dosáhla výše 411 mil. eur.

 Více informací: http://www.epenergy.cz/en/investors/reports/year2014/