HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI EP ENERGY ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2015

28.8.2015

Za první pololetí roku 2015 dosáhly konsolidované tržby výše 1,183 miliónů eur. Konsolidovaný ukazatel EBITDA činil 216 miliónů eur. Konsolidovaný ukazatel pro forma adjusted EBITDA za posledních 12 měsíců vykázal hodnotu 448 miliónů eur, což je ve srovnání se stejným ukazatelem za rok 2014 pokles o přibližně 19 miliónů eur (4%).

Více informací najdete na: http://www.epenergy.cz/investori/reports/rok2015/