HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI EP ENERGY ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2014

29.8.2014

Za první pololetí roku 2014 dosáhly konsolidované tržby výše 1,168 mil. eur. Konsolidovaný ukazatel EBITDA dosáhl výše 207 mil. eur, což je ve srovnání s prvním pololetím roku 2013 přibližně o 6% méně. Hlavním důvodem tohoto poklesu byla teplá zima a časový rozdíl ze zákonné náhrady zaplacených poplatků za zelenou energii na Slovensku což vedlo k nižšímu ukazateli EBITDA za první pololetí roku 2014 u společnosti Stredoslovenská energetika. Konsolidovaný ukazatel pro forma EBITDA (EBITDA zahrnující výsledky Stredoslovenské energetiky za celé období, dále upravené o vybrané nepeněžní operace) za posledních 12 měsíců činil 410 mil. eur.

více informací na: http://www.epenergy.cz/investori/reports/rok2014/