HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI EP ENERGY ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2013

29.8.2013

(Aktualizováno 2.9. 2013 – záznam telekonference s investory – bližší informace na konci článku)

•  Za první pololetí roku 2013 dosáhly konsolidované tržby výše 935,1 mil. eur a to zejména díky pozitivním sezónním vlivům z prvního letošního čtvrtletí. Konsolidovaný ukazatel EBITDA dosáhl výše 220,3 mil. eur a čisté konsolidované zadlužení činilo 900,3 mil. eur.

•  Finanční výkonnost zůstala v prvním pololetí roku 2013 ve všech segmentech dobrá. 

•  Dlouhodobé financování slupiny je zajištěno pomocí dvou emisí dluhopisů

 Za první pololetí roku 2013 vykazujeme ukazatel EBITDA ve výši 220,3 miliónů eur, což představuje přibližně 26% nárůst oproti prvnímu pololetí roku 2012. Tento výsledek je dán především změnami v rozsahu konsolidace, chladnějším počasím a lepším výkonem těžebního segmentu, který je způsoben především aplikací nových pravidel IFRS.

V oblasti financování jsme byli úspěšní ve snaze udržet optimální kapitálovou strukturu skupiny EP Energy. Její dlouhodobého a stabilního financování bylo dosaženo díky emisi dluhopisů ve výši 500 mil. eur splatných v roce 2019 a dluhopisů ve výši 600 milionů eur splatných v roce 2018.

Ve skupině nedošlo během prvního pololetí 2013 k žádným podstatným změnám.

I nadále se soustředíme na udržení a zlepšení našeho rizikového profilu a hledání dalších synergií v rámci skupiny.

 EP Energy, a.s. je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující 59 společností. V roce 2012 byla skupina největším dodavatelem tepelné energie v ČR, druhým největším domácím výrobcem elektřiny a zaujímala 3. pozici v těžbě uhlí v Německu. Skupina je vystavena relativně nízkému riziku vývoje na trhu, protože převážná část jejího EBITDA pochází z regulovaných aktiv a z aktiv s dlouhodobými smlouvami o odběru. Působí především v ČR a v Německu, v menší míře pak podniká i na Slovensku. 

 

Remote Replay:

Access Code: 935838

020 7031 4064 — UK London
+43 (0) 26822056415 — Austria Vienna
+34 917889714 — Spain Madrid
+46 (0) 850520333 — Sweden Stockholm
+41 (0) 225927181 — Switzerland Geneva
+358 (0) 923144681 — Finland Helsinki
+47 21501292 — Norway Oslo
+61(0)2 82239748 — Australia Sydney
+852 30114552 — Hong Kong
+65 66221306 — Singapore Singapore
0008001003597 — India Toll Free
+81350501264 — Japan Tokyo
+32 (0) 22901705 — Belgium Brussels
+45 32714892 — Denmark Copenhagen
+33 (0) 170993529 — France Paris
+49 (0) 30726167224 — Germany Berlin
+353 (0) 14367610 — Ireland Dublin
+39 02303509364 — Italy Milan
+31 (0) 207965345 — Netherland Amsterdam
800782056 — Portugal Toll Free

 

This will be available until midnight on 28 September 2013