HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY EP ENERGY ZA ROK 2016

28.4.2017

Za rok 2016 dosáhly konsolidované tržby společnosti EP Energy, a.s. (dále jen EP Energy) výše 1 842 mil. eur, IFRS konsolidovaný ukazatel EBITDA byl ve výši 293 mil. eur.

Ukazatel EBITDA očištěný o efekty prodejů, nových akvizic a dočasného negativního vlivu z nevyváženosti slovenského systému na podporu obnovitelných zdrojů dosáhl výše 347 mil. eur, což odpovídá o 17 mil. EUR (5%) lepšímu výsledku na stejné bázi než v roku 2015, a to i přes historicky jedny z nejnižších cen elektrické energie na jaře 2016.

Rok 2016 byl pro EP Energy rokem strategických změn. Paralelně s reorganizací mateřského Energetického a průmyslového holdingu se EP Energy v roce 2016 plně zaměřila na stabilní, dlouhodobě kontrahovaná a/nebo regulovaná aktiva.

Společnosti segmentu Heat Infra vygenerovaly za rok 2016 tržby ve výši 561 milionů eur, přičemž ukazatel EBITDA dosáhl výše 145 milionů eur, což je o 9 miliónů eur více než v předešlém roce.  Rok 2016 byl prvním, ve kterém se plně započítaly výsledky akvizice maďarské společnosti BERT, naopak došlo k divestici společnosti Pražská teplárenská LPZ třetí straně. EP Energy zůstala i nadále největším dodavatelem tepla konečným spotřebitelům v Česku a třetím největším tuzemským výrobcem elektřiny.

Segment Power Distribution and Supply vykázal za loňský rok tržby 1 422 miliónů eur a EBITDA 149 milionů eur.  Hrubý provozní výsledek byl dočasně negativně ovlivněn zejména nevyvážeností tzv. tarifu za provozování systému, kterým slovenský regulátor realizuje státní podporu obnovitelných zdrojů. V rámci platné legislativy na Slovensku bude ztráta z tohoto mechanismu skupině plně vykompenzovaná nejpozději během následujících dvou let.

Finálně, EP Energy se stala součástí skupiny EP Infrastructure, která sdružuje společnosti působící v oblasti energetické infrastruktury ve střední Evropě.

Úplné znění reportu a detailní přehled výsledků naleznete zde: www.epenergy.cz/investori/reports/rok2016/