HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY EP ENERGY ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2018

29.11.2018

Za první tři čtvrtletí roku 2018 dosáhly konsolidované tržby skupiny EP Energy výše 1.299 milionů eur. Konsolidovaný ukazatel Adjusted EBITDA činil 234 milionů eur, což je mírně pod srovnatelným ukazatelem za první tři čtvrtletí roku 2017.

Pro více informací odkazujeme na publikovaný „Report on the first three quarters of the year 2018 for EP Energy, a.s.“.