HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY EP ENERGY ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2019

29.8.2019

Za první pololetí roku 2019 dosáhly konsolidované tržby skupiny EP Energy výše 1,036 milionů eur s konsolidovaným ukazatelem EBITDA v hodnotě EUR 214 miliónů eur, což je o 58 miliónů eur více než konsolidovaná EBITDA za první pololetí roku 2018. Konsolidovaný ukazatel Adjusted EBITDA za první pololetí 2019 činil pak 192 milionů eur, což je mírně (o 5 miliónů eur) nad stejným ukazatelem za první pololetí roku 2018.

Pro více informací odkazujeme na publikovaný Report on the first half of the year 2019 for EP Energy, a.s.