HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY EP ENERGY ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2016

26.8.2016

Za první pololetí roku 2016 dosáhly konsolidované tržby výše 960 milionů eur. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2015 jde o pokles o 16 milionů eur. Konsolidovaný ukazatel EBITDA činil 174 milionů eur, což je nárůst o 14 milionů eur oproti  prvnímu pololetí 2015.

Více na www.epenergy.cz/investori/reports/rok2016/