HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY EP ENERGY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2019

30.5.2019

Za první čtvrtletí roku 2019 dosáhly konsolidované tržby skupiny EP Energy výše 614 milionů eur s konsolidovaným ukazatelem EBITDA v hodnotě EUR 138 miliónů eur, což je o 21 miliónů eur více než konsolidovaná EBITDA za první čtvrtletí roku 2018. Konsolidovaný ukazatel Adjusted EBITDA za první čtvrtletí 2019 činil pak 119 milionů eur, což je mírně (o 6 miliónů eur) pod stejným ukazatelem za první čtvrtletí roku 2018.

Pro více informací odkazujeme na publikovaný Report on the first quarter of the year 2019 for EP Energy, a.s..