HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY EP ENERGY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2018