HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY EP ENERGY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2014

30.5.2014

Konsolidované tržby dosáhly výše 647 mil. eur, konsolidovaný ukazatel EBITDA výše 148 mil. eur, konsolidovaný ukazatel pro forma EBITDA (EBITDA zahrnující výsledky Stredoslovenské energetiky za celé období, dále upravené o vybrané nepeněžní operace) za posledních 12 měsíců činil 446 mil. eur. Čisté konsolidované zadlužení dosáhlo výše 1,176 mil. eur. 

Více na http://www.epenergy.cz/investors/reports/rok2013/