Hospodářské výsledky EP ENERGY v roce 2011

2.7.2012

Skupina EP ENERGY zaznamenala v roce 2011 tržby ve výši 39,3 mld. Kč. Hrubý provozní zisk (EBITDA) dosáhl 7,3 mld. Kč. Do tvorby zisku se negativně promítla zejména daň darovací z emisních povolenek, snížení prodeje tepla a nižší cena elektřiny. Celkové investice EP ENERGY v roce 2011 činily 2,06 mld. Kč. Na firemní dani z příjmu odvedla EP ENERGY, a.s. za loňský rok v České republice 665 milionů Kč.

EP ENERGY zaznamenala v roce 2011 hrubý provozní zisk (EBITDA) ve výši 7,3 mld. Kč. V meziročním srovnání tak došlo k poklesu o zhruba 1 mld. Kč. Negativní dopad měla zejména úhrada daně darovací z emisních povolenek, na níž firmy ze skupiny EP ENERGY odvedly státu v roce 2011 celkem 323 mil. Kč. Nepříznivě se projevilo snížení prodeje tepla o zhruba 3 PJ (v ČR), zapříčiněné zejména vyššími venkovními teplotami v zimním období a v důsledku toho i nižší spotřebou tepla. Dalšími příčinami poklesu zisku bylo snížení cen elektřiny v roce 2011 a nižší prodej hnědého uhlí ze skupiny MIBRAG, způsobený snížením odběru paliva z elektrárny Lippendorf v důsledku dočasného omezení provozu z důvodu údržbových prací na tomto zdroji.

„Očekáváme, že v letošním roce se hospodaření skupiny EP ENERGY vrátí zpět na úroveň zisku roku 2010,“ uvedl generální ředitel a člen představenstva EP ENERGY Jan Špringl.

Výše aktiv EP ENERGY na konci roku 2011 dosáhla 57,5 mld. Kč (výsledky vedeny na pro forma bázi).

EP ENERGY je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující řetězec činností sahající od těžby paliva po dodávku elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. EP ENERGY je největším dodavatelem tepelné energie v ČR a druhým největším domácím výrobcem elektřiny. Kogenerační zdroje Elektráren Opatovice (EOP), Pražské teplárenské, United Energy (UE), MIBRAG, Plzeňské energetiky (PE) a obnovitelných zdrojů EP ENERGY disponují v úhrnu elektrickým výkonem 1054 MWe a kapacitou 4716 MWt pro výrobu tepla.

EP ENERGY prostřednictvím svých tepláren dodává v ČR teplo pro zhruba 360 tisíc domácností a dále také firemním, municipálním a institucionálním zákazníkům.

EP ENERGY zaujímá 3. pozici v těžbě hnědého uhlí v Německu, kde provozuje společnost MIBRAG, jejíž produkce v loňském roce činila 19 milionů tun.

EP ENERGY je stoprocentní dceřinou firmou společnosti ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH). Akcionářská struktura holdingu EPH je tvořena skupinami PPF (40 % akcií) a J&T (40% podíl), Daniel Křetínský má v EPH podíl 20 % a současně odpovídá za jeho manažerskou správu.

Skupina EP ENERGY má celkem 4400 zaměstnanců.