EPH založil energetický subholding EP ENERGY

5.1.2011

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) založil jako svoji dceřinou společnost nový energetický subholding s názvem „EP ENERGY“, který bude sdružovat výhradně aktiva z oblasti energetiky.

Důvodem pro vytvoření samostatného energetického subholdingu EP ENERGY bylo zjednodušení a zpřehlednění struktury EPH. „Cílem tohoto kroku je i po formální stránce oddělit naši primární strategickou linii, tedy energetiku, od ostatních aktivit v oblasti průmyslu. EP ENERGY jako klasická energetická společnost bude splňovat i všechny podmínky pro vydání atraktivních mezinárodních dluhopisů,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH.

V současné době jsou do subholdingu EP ENERGY začleněny společnosti UNITED ENERGY, PLZEŇSKÁ ENERGETIKA, UNITED ENERGY TRADING (UET), První energetická, a.s. (PEAS), ENERGZET, AISE, Czech Wind Holding, VTE Pchery, VTE Pastviny, Powersun, Triskata, Alternative Energy, Arisun, Greeninvest Energy a dále akciový podíl 49 % ve společnosti Pražská teplárenská holding (PTH), která se podílí na kontrole společnosti Pražská teplárenská.

Součástí EP ENERGY se stanou také ELEKTRÁRNY OPATOVICE a 50% podíl v těžební společnosti MIBRAG. Převod těchto dvou aktiv do EPH bude proveden v nejbližší době, neboť obě transakce získaly na konci loňského (2010) roku potřebná povolení antimonopolních orgánů (ÚOHS a PMÚ, respektive antimonopolního úřadu
EK  – tj. DG COMP).