EPH Financing II, a.s. (která vlastní 49% ve Stredoslovenská energetika, a.s.) se stala 100% dceřinou společností EP Energy, a.s

23.12.2013

Dne 18. prosince 2013 se  EPH Financing II, a.s., stala 100% dceřinou společností EP Energy, a.s., a to včetně všech jejích aktiv a závazků. Touto transakcí EP Energy získala nepřímo 49% a manažerskou kontrolu ve společnosti Stredoslovenská energetika.