Hospodářské výsledky společnosti EP Energy za první čtvrtletí roku 2013

30.5.2013

(Aktualizováno 7.6. 2013 – záznam telekonference s investory – bližší informace na konci článku)

• Za první čtvrtletí roku 2013, díky sezónním vlivům, dosáhly konsolidované tržby výše 548,3 mil. eur, konsolidovaný ukazatel EBITDA výše 135,7 mil. eur a čisté konsolidované zadlužení činilo 971,9 mil. eur.

• Finanční výkonnost zůstala v prvním čtvrtletí roku 2013 ve všech segmentech dobrá. 

• Dlouhodobé financování slupiny je zajištěno pomocí dluhopisů v hodnotě 600 mil. eur se splatností v roce 2018, které byly vydány v dubnu 2013 a plně refinancovaly nadřazený zajištěný syndikovaný úvěr poskytnutý společnosti EP Energy.

 Za první čtvrtletí roku 2013 vykazujeme ukazatel EBITDA ve výši 135,7 mil. eur, a to díky nízkému rizikovému profilu EP Energy. Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2012 se náš ukazatel EBITDA zvýšil přibližně o 7,5 %. Tento nárůst lze přičíst zejména změnám rozsahu konsolidačního celku a lepší výkonnosti v segmentech Teplo a Elektřina a Těžba uhlí. 

  K celkově příznivým výsledkům za první čtvrtletí 2013 přispělo chladné počasí i výkonnost odběru subjektů podléhajících regulaci i odběrů podložených dlouhodobými smlouvami.

  Ve skupině nedošlo během prvního čtvrtletí 2013 k žádným podstatným změnám. Soustředili jsme se na zvyšování účinnosti a nákladovou disciplínu. 

 V oblasti financování jsme i nadále dbali na zachování optimální kapitálové struktury skupiny EP Energy a na zajištění stabilního dlouhodobého financování. To vedlo v polovině dubna 2013 k vydání pětiletého seniorního zajištěného dluhopisu, který byl určen na splacení prostředků čerpaných ze syndikovaných úvěrových rámců, přičemž nečerpanou část tohoto syndikovaného úvěru EP Energy zrušila.

 EP Energy, a.s. je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující 59 společností. V roce 2012 byla skupina největším dodavatelem tepelné energie v ČR, druhým největším domácím výrobcem elektřiny a zaujímala 3. pozici v těžbě uhlí v Německu. Skupina je vystavena relativně nízkému riziku vývoje na trhu, protože převážná část jejího EBITDA pochází z regulovaných aktiv a z aktiv s dlouhodobými smlouvami o odběru. Působí především v ČR a v Německu, v menší míře pak podniká i na Slovensku. 

 

Remote Replay:

Dial Information:

020 7031 4064 — UK London
+43 (0) 26822056415 — Austria Vienna
+34 917889714 — Spain Madrid
+46 (0) 850520333 — Sweden Stockholm
+41 (0) 225927181 — Switzerland Geneva
+358 (0) 923144681 — Finland Helsinki
+47 21501292 — Norway Oslo
+61(0)2 82239748 — Australia Sydney
+852 30114552 — Hong Kong
+65 66221306 — Singapore Singapore
0008001003597 — India Toll Free
+81350501264 — Japan Tokyo
+32 (0) 22901705 — Belgium Brussels
+45 32714892 — Denmark Copenhagen
+33 (0) 170993529 — France Paris
+49 (0) 30726167224 — Germany Berlin
+353 (0) 14367610 — Ireland Dublin
+39 02303509364 — Italy Milan
+31 (0) 207965345 — Netherland Amsterdam
800782056 — Portugal Toll Free

Access Code: 933027