EP Energy převzala 95,6% ve společnosti Budapesti Erőmű od francouzské EDF

10.12.2015

EP Energy, a.s., prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Hungary, dokončila převzetí majoritního podílu, který držela E.D.F. International (EDF) v maďarské společnosti Budapesti Erőmű.

EP Energy tak definitivně získala více než 95% akcií ve společnosti, která sdružuje tři kogenerační (výroba tepla a elektřiny) plynové teplárny: Kelenföld (s instalovanou kapacitou 188 MWe a 219 MWt), Újpest (105 MWe a 347 MWt) a Kispest (113 MWe a 282 MWt). Tyto teplárny pokrývají téměř 60% spotřeby tepla v Budapešti a podílejí se zhruba třemi procenty na výrobě elektřiny v Maďarsku.

EP Energy je součástí skupiny EPH.