EP Energy potvrdila pozici lídra v oblasti dodávek tepla v ČR

8.4.2016

Společnosti sdružené v rámci holdingu EP Energy v segmentu Teplárenství dodaly loni svým zákazníkům 16,9 miliónu GJ tepla, tedy o více než 1,3 miliónu GJ více než v roce 2014. Důvodem byla akvizice majoritního podílu v maďarské teplárně BERT v prosinci 2015 a také vliv počasí během zimy. Naopak elektrické energie vyrobily méně, a zejména z důvodu nižších cen silové elektřiny na trzích. K výraznému nárůstu došlo i například v množství zobchodované elektrické energie, kdy dceřiná společnost EP Energy Trading v tomto ukazateli vykázala meziroční nárůst o téměř 38%. Další údaje naleznete v tabulce.

2015 2014
Heat    
Heat supplied during period TJ 16 899 15 594
Power production during period GWh 4 734 5 413
 of which HSR  GWh 2 581 2 865
       
Distribution
SSE
Electricity distributed GWh 5 872 5 839
Electricity traded GWh 7 062 5 706
Electricity supplied GWh 3 921 4 321
Gas supplied GWh 359 223
EPET
Electricity supplied GWh 1 820 2 012
Gas supplied GWh 1 392 3 203
Electricity traded GWh 22 597 16 405
Natural gas traded GWh 7 541 3 995
Mining    
coal production Mt 18,6 20,9