EP ENERGY POKRAČUJE V OPTIMALIZACI KAPITÁLOVÉ STRUKTURY

16.9.2014

EP Energy (“Společnost”) pokračuje v procesu optimalizace své kapitálové struktury prostřednictvím snížení základního kapitálu bez výplaty plnění v hotovosti. Dne 14. srpna 2014 transakci schválila společnost CE Energy jako jediný akcionář Společnosti. Rozhodnutí o záměru snížit základní kapitál Společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku.

Základní kapitál Společnosti má být snížen z 19.569.097.548 Kč na 12.844.053.036 Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií. V souvislosti se snížením kapitálu se neočekává žádné peněžní plnění vůči akcionářům. Příslušný závazek bude započten proti pohledávkám za CE Energy, Energetickým a průmyslovým holdingem případně za dalšími společnostmi.