EP Energy, a.s. potvrzuje silnou výkonnost za rok 2012

20.12.2012
  • Pro forma konsolidované tržby dosáhly výše 1 240 mil. eur, ukazatel EBITDA hodnoty 261 mil. eur a čistý dluh výše 745 mil. eur
  • Hospodaření všech oblastí činnosti skupiny se oproti předchozímu roku zlepšilo 
  • Završení akvizic dále posílilo vertikální integraci skupiny a podporuje její nízký rizikový profil
  • Skupina si zajistila dlouhodobé financování pomocí emise dluhopisů a dlouhodobých bankovních úvěrů
  • Skupina EP Energy je na cestě k dosažení lepších než plánovaných výsledků v roce 2012

Období prvních tří čtvrtletí roku 2012 bylo pro skupinu EP Energy, a.s. (EPE) z hlediska její strategie a celkového obchodního pohledu výjimečně významné, neboť úspěšně završila celou řadu zamýšlených transakcí, jako jsou např. (i) akvizice zbývajícího 50% podílu ve společnosti MIBRAG, (ii) akvizice části elektrárny Schkopau, která odpovídá instalovanému výkonu 400 MWe, (iii) prodej společnosti Energotrans a.s. (kterou dříve vlastnila Pražská teplárenská a.s.) a (iv) nové sjednání akcionářské smlouvy s minoritním akcionářem Pražské teplárenské a.s., přičemž na základě této smlouvy získává EPE manažerskou kontrolu. Všechny tyto události rizikový profil skupiny EPE dále posilují a představují pevný základ pro další zlepšování a růst.

Skupina EPE si navíc zajistila dlouhodobé financování. V polovině října 2012 podepsala EPE úvěrovou smlouvu týkající se možností čerpání úvěrů až do výše 1 000 mil. eur (dosud nečerpané) s klubem 11 bank. Následně se ke konci října 2012 podařilo skupině EPE umístit její první zajištěný seniorní sedmiletý dluhopis v hodnotě 500 mil. eur, což automaticky vedlo k poklesu disponibilních prostředků na základě úvěrové smlouvy na 506,4 mil. eur. Od října 2012 také silný finanční profil skupiny EPE potvrzuje její ratingové hodnocení agenturou Fitch na stupni BB+ (se stabilním výhledem) a ratingové hodnocení jejích dluhopisů na stupni BBB-.

Za první tři čtvrtletí roku 2012 dosáhly pro forma konsolidované tržby skupiny EPE (se zohledněním výkonnosti aktiv nabytých v uvedeném období) výše 1 240 mil. eur a ukazatel EBITDA vypočtený na stejném základě dosáhl hodnoty 261 mil. eur. Srovnatelná hodnota ukazatele EBITDA za celý rok 2011 činila 312 mil. eur a předpokládáme, že za celý rok 2012 ukazatel EBITDA svou hodnotu z roku 2011 překoná, zejména díky letošní lepší výkonnosti v hlavních oblastech naší činnosti, tedy v segmentu těžba uhlí a v segmentu teplo a elektřina. V důsledku výše uvedených akvizicí vzrostl konsolidovaný čistý dluh ze 483 mil. eur k 31. prosinci 2011 na 745 mil. eur k 30. září 2012.

EP Energy, a.s., je vertikálně integrovaná energetická utilita zahrnující více než 35 společností. V roce 2011 byla EPE největším dodavatelem tepelné energie v České republice, druhým největším domácím výrobcem elektrické energie a třetí největší těžební společností v Německu. Skupina EPE těží ze své poměrně nízké expozice vůči vývoji na trhu, neboť významnou většinu jejího provozního zisku před odpisy (EBITDA) generují společnosti podléhající regulaci a společnosti s uzavřenými dlouhodobými smlouvami na odběr. Její klíčové provozní podniky se nacházejí v České republice
a v Německu, činnosti menšího rozsahu provozuje také na Slovensku.

 

Výroky zaměřené do budoucna
Tato tisková zpráva obsahuje výroky zaměřené do budoucna a týkající se budoucího vývoje. Tyto výroky vyjadřují vyhodnocení, která jsme provedli na základě informací dostupných v době vypracování této tiskové zprávy. V případě nenaplnění základních východisek a předpokladů nebo vzniku dalších rizik se skutečná výkonnost může od výkonnosti předpokládané v současné době lišit. Za správnost těchto výroků proto nemůžeme přijmout odpovědnost.

 

Kontakty pro média:

Martin Maňák
EP Energy, a.s.
Pařížská 26
110 00 Praha
Česká republika
manak@epenergy.cz
tel.: +420 232 005 253

 

Kontakty pro institucionální investory a analytiky:

Tomáš Miřacký
EP Energy, a.s.
Vztahy s investory
Pařížská 26
110 00 Praha
Česká republika
miracky@epenergy.cz
tel.: +420 232 005 246