ZÁKLADNÍ INFORMACE

Skupina EP ENERGY je dlouhodobý strategický investor v energetice. Jedná se o vertikálně integrovanou nadnárodní energetickou utilitu zahrnující společnosti působící v oblasti výroby a distribuce elektřiny, výroby a distribuce tepla, dodávek energií, logistiky a obchodu s uhlím, obnovitelných zdrojů a v dalších oblastech energetiky.

EP ENERGY představuje důležitého hráče na trhu výroby elektřiny v České republice. Skupina se orientuje na vysoce účinnou kogeneraci, kogenerační jednotky tvoří většinu jejích výrobních kapacit. Z kogenerace pocházela také většina z více než 3 TWh elektrické energie vyrobené v roce 2019.

Součástí EP ENERGY je také jedna ze tří hlavních distribuční společností na Slovensku – Stredoslovenská distribučná. Její distribuční síť pokrývá zhruba 1/3 území státu a je jí zásobováno 30 procent obyvatel Slovenska.

EP ENERGY je významným dodavatelem tepelné energie v České republice. EP ENERGY prostřednictvím svých tepláren v České republice dodává více než 4,5 PJ tepla ročně pro téměř 100 tisíc domácností a dále také mnoha firemním, municipálním a institucionálním zákazníkům v krajských městech Hradec Králové a Pardubice, a dále také v Mostě, Litvínově či Chrudimi.

EP ENERGY patří rovněž mezi významné dodavatele elektřiny a plynu koncovým zákazníkům v České republice a na Slovensku. Prostřednictvím společností Stredoslovenská energetika, a.s. a EP ENERGY TRADING, dodala v roce 2019 spotřebitelům celkem cca 7,0 TWh elektřiny a 2,7 TWh zemního plynu.

Jediným akcionářem EP ENERGY je společnost EP INFRASTRUCTURE (EPIF).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EP ENERGY, a.s.

Identifikační číslo: 29259428
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21733
Praha, Pařížská 130/26, PSČ 110 00