PŘEHLED FIREM

ELEKTRÁRNY OPATOVICE (EOP)
Výrobce elektřiny a tepla ve východních Čechách (Opatovice n. Labem)
www.eop.cz
UNITED ENERGY (UE)
Výrobce elektřiny a tepla v severních Čechách (Most – Komořany)
www.ue.cz 
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING (SSE)
Významná energetická skupina na Slovensku, která zahrnuje společnosti zabývající se výrobou, distribucí a dodávkou elektřiny, dodávkou plynu a poskytováním podpůrných a doplňkových služeb.
www.sseholding.sk
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ
Dceřiná společnost SSE, která je druhou největší regionální distribuční společností s distribučním územím pokrývajícím střední a část západního Slovenska.
www.ssd.sk
EP ENERGY TRADING
Dodavatel elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům v České republice a na Slovensku
www.epet.cz
EP RENEWABLES
Mateřská společnost OZE firem v ČR a SR; developuje projekty nových větrných parků Moldava (VTE Moldava) a Chomutov (Wind Park Chomutov)
VTE PCHERY
Provozuje větrnou elektrárnu u obce Pchery na Kladensku
www.vtepchery.cz
SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ
Provozovatel tepelných rozvodových zařízení zásobujících města Most a Litvínov
POWERSUN
Provozuje solární elektrárny v Hustopečích a Kyjově
TRISKATA
Provozuje FVE zdroj ve Strážském (SR)
ARISUN
Provozuje solární elektrárnu ve Strážskem (SR)
ALTERNATIVE ENERGY
Developuje projekt výstavby bioplynové stanice v obci Bošany (SR)
www.alternativenergy.sk
GREENINVEST ENERGY
Provozuje solární zdroj v lokalitě Ladná
www.greeninvest.cz
AISE
Poradenská firma v oblasti energetických systémů a auditů
www.aisezlin.cz