Příloha č.1 – Seznam a rozměry skladového potrubí pro přeložku bagrovacího řádu.