Příloha č. 1 – Technické zadaání – Výměna ŘS Moeller TN3 a TN7 – SKŘ