Příloha č. 3 – Minimální smluvní podmínky Zadavatele pro SOD