Příloha č.3 – Zápis o kontrole tech.stavu TG 5 za provozu