Základní ekonomické ukazatele

 

EP ENERGY
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA ROK 2013
  mil. Kč mil. EUR
Aktiva 116 673 4 254
Tržby 67 222 2 588
EBITDA 12 884 496
Zaměstnanci 6 187

 

Poznámky:

Aktiva jsou přepočtena kurzem 27,425 CZK / EUR (kurz k 31.12. 2013), tržby a EBITDA jsou přepočteny kurzem 25,974 CZK / EUR (průměrný kurz za rok 2013).

Ekonomické údaje jsou vedeny na bázi pro forma konsolidace. Pro forma zobrazuje výsledky Stredoslovenské energetiky, a.s. za rok 2013, a dále v případě EBITDA jsou zohledněné vybrané nepeněžní vlivy. 

Pro více informací odkazujeme na „Report on the year ended December 31, 2013 for EP Energy, a.s.“, který je k dispozici na www.epenergy.cz.